Szczegóły wyników

30/2021

"Dostawy sukcesywne wkłuć żyły centralnej na okres 24 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 19,9 2021.03.23 23

Pobierz wszystkie dokumenty