Szczegóły wyników

KC-zp.272-26/21

"Dostawa sondy do pomiaru przewodności dla mikroskopu sił atomowych Core AFM (część zużywalna) - KC-zp.272-26/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 21,2 2021.04.06 8

Pobierz wszystkie dokumenty