Szczegóły wyników

6/2021

"Dostawy sukcesywne środków czystości - polimerów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 20,1 2021.02.18 6

Pobierz wszystkie dokumenty