Szczegóły wyników

KC-zp.272-723/20

"dostawa 1 szt. laptopa - KC-zp.272-723/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 218,4 2021.02.08 34

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - czynności powtórzone doc 220,3 2021.02.18 9

Pobierz wszystkie dokumenty