Szczegóły wyników

KC-zp. 272-718/20

"Dostawa spektrofluorymetru do pomiarów fotoluminescencji stacjonarnej oraz czasów zaniku fosforescencji - KC-zp. 272-718/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 217,6 2021.02.15 11

Pobierz wszystkie dokumenty