Szczegóły wyników

158/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do procedur endoskopowych dla Oddziału Gastrologii na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 20,4 2021.02.02 34
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 20,8 2021.02.19 9

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 9 doc 17,6 2021.02.02 31

Pobierz wszystkie dokumenty