Szczegóły wyników

20WSzU-R.ZP.2611.10.2020

"Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy-Zdroju zlokalizowanych przy ul. Świdzińskiego 4 oraz ul.Pułaskiego 10"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 198,5 2020.12.30 15

Pobierz wszystkie dokumenty