Szczegóły wyników

157/2020

"Dostawy sukcesywne środków czystości, polimerów i artykułów jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 23,7 2021.01.18 5

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 7 doc 17,6 2021.01.11 12

Pobierz wszystkie dokumenty