Szczegóły wyników

155/2020

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu części zadań doc 18,0 2021.02.11 20

Pobierz wszystkie dokumenty