Szczegóły wyników

ZP/5754/D/20

"Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń gabinetowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 2: dostawa wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu części 1 i wyborze najkorzystniejszej oferty w pdf 1376,0 2021.02.19 11

Pobierz wszystkie dokumenty