Szczegóły wyników

132/2020

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych z włókniny"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadania 4 doc 32,5 2020.11.20 12

Pobierz wszystkie dokumenty