Szczegóły wyników

129/2020

"Dostawy sprzętu kwaterunkowego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 21,1 2020.11.13 11

Pobierz wszystkie dokumenty