Szczegóły wyników

27/27PN/2020

"przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę - Gastroskopu (Videogastrofiberoskopu) , Kolonoskopu (Videokolonofiberoskopu) , aparatu do diatermi argonowej, myjnii sprzętu endoskopowego, ssaków próżniowych oraz system archiwizacji endoalpha dla potrzeb Szpital Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu "

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o wyborze oferty Najkorzystniejszej pdf 338,8 2020.11.09 15

Pobierz wszystkie dokumenty