Szczegóły wyników

KC-zp.272-440/20

"dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb AGH - KC-zp.272-440/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 215,9 2020.10.09 22

Pobierz wszystkie dokumenty