Szczegóły wyników

98/2020

"Dostawy odczynników, głowicy i materiałów VAC "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe - 1 doc 17,9 2020.09.15 12

Pobierz wszystkie dokumenty