Szczegóły wyników

87/2020

"Usługi przeglądów i legalizacji wag"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 19,5 2020.09.07 14

Pobierz wszystkie dokumenty