Szczegóły wyników

KC-zp.272-110/20

"Przeprowadzenie szkolenia "Certyfikowany specjalista ds. jakości" w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-110/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o niezawarciu umowy doc 217,7 2020.03.17 21

Pobierz wszystkie dokumenty