Szczegóły wyników

KA-2/165/2019

"Zakup sprzętu dla modernizowanej specjalności mechanika konstrukcji - laptopy 18.szt., w ramach realizacji projektu pn.: "Projekt "REG - region uczący się" finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 277,4 2020.02.14 47

Pobierz wszystkie dokumenty