Szczegóły wyników

ZP/2368/U/19

"Przeprowadzenie usługi ewaluacji instytucjonalnej UAM w ramach projektu nr MNiSW/2019/357/DIR/AZ "Akredytacje zagraniczne" w ramach działania 3.3 "Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 390,3 2019.10.01 28

Pobierz wszystkie dokumenty