Szczegóły wyników

ZP/D-31/A/19

"Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 19,9 2019.10.24 64

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 2 i 3 doc 19,2 2019.10.11 88

Pobierz wszystkie dokumenty