Szczegóły wyników

KC-zp.272-440/19

"Dostawa stanowiska do przygotowywania zgładów metalograficznych i badania mikrostruktury próbek dla WMN, KC-zp.272-440/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania doc 288,5 2019.07.15 44

Pobierz wszystkie dokumenty