Szczegóły wyników

ZP/623/U/5/19

"Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych ujętych w programie Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. Profesjonalny mediator gospodarczy - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM - - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych Rozliczanie kosztów mediacji ze skierowania sądu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 421,0 2019.06.10 3

Pobierz wszystkie dokumenty