Szczegóły ogłoszenia

ZP/516/D/

"Dostawa sprzetu AGD i RTV do jednostek organizacyjnych UAM "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 96,4 2021.04.08 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 85,7 2021.04.08 8
Załącznik A - część 1 Opis Przedmiotu Zamówienia docx 22,3 2021.04.08 17
Załącznik B - część 2 Opis Przedmiotu Zamówienia docx 65,6 2021.04.08 15
Załącznik nr 1 - Formularz oferty cz. 1 doc 52,5 2021.04.08 10
Załącznik nr 1 - Formularz oferty cz. 2 doc 83,0 2021.04.08 7
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy cześć 1 docx 19,7 2021.04.08 10
Załącznik nr 2b - Formularz cenowy część 2 docx 46,8 2021.04.08 9
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 90,5 2021.04.08 7
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 61,3 2021.04.08 8

Pobierz wszystkie dokumenty