Szczegóły ogłoszenia

AZP/02/P/2021

"Dostawa sprzętu zwiększającego ergonomię warunków pracy w ramach Projektu pn. Wysoka ergonomia pracy podstawą zdrowia pracownika!"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu html 115,8 2021.04.07 8

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 1 doc 19,5 2021.04.16 0

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 767,6 2021.04.07 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty doc 770,5 2021.04.07 5
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularze cenowe xls 40,5 2021.04.07 8
Załącznik nr 2.1.1. do SWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla Pakietu nr 1 poz. 1.doc doc 784,0 2021.04.07 15
Załącznik nr 2.1.2. do SWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla Pakietu nr 1 poz. 2.doc doc 784,0 2021.04.07 13
Załącznik nr 2.1.3. do SWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla Pakietu nr 1 poz. 3.doc doc 767,5 2021.04.07 12
Załącznik nr 2.1.4. do SWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla Pakietu nr 1 poz. 4.doc doc 777,0 2021.04.07 13
Załącznik nr 2.1.5. do SWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla Pakietu nr 1 poz. 5.doc doc 763,0 2021.04.07 12
Załącznik nr 2.2.1. do SWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla Pakietu nr 2 poz. 1.doc doc 758,5 2021.04.07 11
Załącznik nr 2.2.2. do SWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla Pakietu nr 2 poz. 2.doc doc 759,0 2021.04.07 8
Załącznik nr 2.2.3. do SWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla Pakietu nr 2 poz. 3.doc doc 758,5 2021.04.07 8
Załącznik nr 2.2.4. do SWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla Pakietu nr 2 poz. 4.doc doc 760,5 2021.04.07 8
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z art. 125 ust. 1.doc doc 743,5 2021.04.07 4
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 739,5 2021.04.07 4
Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy doc 823,0 2021.04.07 6

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ - 1 doc 19,2 2021.04.16 0

Pobierz wszystkie dokumenty