Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.3.4.2021

"Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka, wraz z przebudową mostu nr JNI 01020450 w km 14+115."

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 110,9 2021.04.07 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 63,5 2021.04.07 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2021.04.07 11
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,4 2021.04.07 10
3. Wykaz osób docx 24,5 2021.04.07 9
4. Wzór oferty docx 29,3 2021.04.07 10
5. Wzór umowy docx 47,2 2021.04.07 11

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,4 2021.04.09 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2021.04.16 12

Pobierz wszystkie dokumenty