Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-110/21

"remont toalet trzeciego piętra w południowej części pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-110/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 106,8 2021.04.07 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 275,0 2021.04.07 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
110 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2021.04.07 9
110 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.04.07 8
110 Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.04.07 8
110 Wzor_umowy_na_roboty_budowlane_remont toalet 3p.A-0 docx 84,6 2021.04.07 9
110 Wzór formularza oferty doc 53,0 2021.04.07 8
110 wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2021.04.07 8
110 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.04.07 8

Pobierz wszystkie dokumenty