Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-87/21

"przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-87/21."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 87 pdf 107,8 2021.04.06 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 302,7 2021.04.06 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 279,0 2021.04.06 12
Wzór formularza oferty - usługi docx 262,8 2021.04.06 11
Wzór umowy - usługi docx 264,5 2021.04.06 9
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych docx 181,6 2021.04.06 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,4 2021.04.14 1
Informacja z otwarcia ofert docx 260,6 2021.04.14 1

Pobierz wszystkie dokumenty