Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/1/2021

"Sukcesywna dostawa podłoży, testów oraz zestawów odczynnikowych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 146,4 2021.04.02 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 56,3 2021.04.02 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,4 2021.04.02 6
zał. nr 2 - wzór formularza ofertowego doc 69,5 2021.04.02 10
zał. nr 3 - formularz cenowy docx 83,4 2021.04.02 25
zał. nr 4 - wzor umowy doc 139,5 2021.04.02 9
zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy doc 26,0 2021.04.02 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
modyfikacja zał. nr 3 - formularz cenowy docx 83,4 2021.04.09 2

Pobierz wszystkie dokumenty