Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-81/21

"Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego - KC-zp. 272-81/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 115,2 2021.03.31 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 67,8 2021.03.31 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2021.03.31 13
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 59,5 2021.03.31 16
Wzór formularza oferty docx 30,6 2021.03.31 16
Wzór_umowy_-_dostawy.doc docx 33,8 2021.03.31 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2021.03.31 15

Pobierz wszystkie dokumenty