Szczegóły ogłoszenia

ZP/6355/D/20

"Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych."

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 91,3 2021.03.30 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 92,7 2021.03.30 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 229,5 2021.03.30 20
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xlsx 13,3 2021.03.30 35
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 121,5 2021.03.30 19
Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy docx 100,7 2021.03.30 20
Załącznik nr A - Opis przedmiotu zamówienia doc 241,0 2021.03.30 25

Pobierz wszystkie dokumenty