Szczegóły ogłoszenia

CRZP/24/2021/AZP

"Usługa zapewnienia kapitana na jednostce r/V IMOR - zmiana I"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 111,2 2021.03.30 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 104,0 2021.03.30 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Opis przedmiotu zamówienia doc 71,0 2021.03.30 20
2_Wzór oferty docx 272,9 2021.03.30 19
3_JEDZ zip 75,3 2021.03.30 15
4_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2021.03.30 16
5_Oświadczenie o aktualności ifnromacji doc 19,8 2021.03.30 14
6_Wykaz osób docx 36,1 2021.03.30 16
7_1 Wzór kontraktu docx 20,7 2021.03.30 20
7_Projekt umowy doc 82,5 2021.03.30 18
8_Karta bezpieczeństwa i certyfikat pdf 1170,7 2021.03.30 18

Pobierz wszystkie dokumenty