Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-76/21

"Dostawa polerki wibracyjnej dla ACMiN - KC-zp.272-76/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 91,1 2021.03.30 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 62,1 2021.03.30 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 26,5 2021.03.30 10
Wzór formularza oferty docx 26,9 2021.03.30 13
Wzór umowy - dostawy docx 32,0 2021.03.30 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 31,5 2021.04.07 5
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2021.04.07 5

Pobierz wszystkie dokumenty