Szczegóły ogłoszenia

BP.271.22.2021.BS

"Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w okresie kwiecień - czerwiec 2021 r. obszar Grodzewo, Kaleje, Luciny, Mechlin, Niesłabin, Orkowo, Zbrudzewo "

Gmina Śrem

                     

Brak dokumentów do pobrania