Szczegóły ogłoszenia

23/2021

"Dostawy sukcesywne części zamiennych do sprzętu medycznego na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 54,0 2021.03.26 29

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 29,1 2021.04.16 0

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,0 2021.03.26 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.03.26 23
Formularz oferty xls 111,5 2021.03.26 33
formularze cenowe xlsx 70,0 2021.03.26 70
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,5 2021.03.26 21
projekt umowy doc 1139,5 2021.03.26 26
Wykaz dostaw docx 18,1 2021.03.26 22

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 19,5 2021.04.16 0

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ - 2 doc 21,5 2021.04.06 16
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 20,2 2021.03.30 23
Wyjaśnienie treści SWZ 3 docx 20,7 2021.04.09 10
Wyjaśnienie treści SWZ 4 doc 20,2 2021.04.12 4
Wyjaśnienie treści SWZ 5 doc 22,1 2021.04.16 0

Pobierz wszystkie dokumenty