Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-48/21

"certyfikowane szkolenia zawodowe- projektowanie urzadzeń zgodnie z dyrektywami UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej - badania EMC w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-48/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 94,6 2021.03.24 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 64,1 2021.03.24 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 280,5 2021.03.24 36
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 279,0 2021.03.24 34
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 273,0 2021.03.24 32
Wykaz zrealizowanych usług doc 270,0 2021.03.24 35
Wzór formularza oferty - usługi docx 262,6 2021.03.24 29
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 180,3 2021.03.24 30
Wzór umowy - usługi docx 269,4 2021.03.24 30
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,6 2021.03.24 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,2 2021.04.01 14
Informacja z otwarcia ofert doc 256,9 2021.04.01 14

Pobierz wszystkie dokumenty