Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/7/2021

"Zakup materiałów malarskich, murarskich, ślusarskich i stolarskich oraz elektroinstalacyjnych na potrzeby Działu Technicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 51,3 2021.03.24 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 55,3 2021.03.24 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja w związku z art. 222 ust. 4 Pzp docx 23,5 2021.04.02 11
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) docx 24,2 2021.04.02 15
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 30,5 2021.03.24 10
zał. nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy xls 203,0 2021.03.24 24
zał. nr 3 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 28,6 2021.03.24 10
zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy docx 48,1 2021.03.24 15

Pobierz wszystkie dokumenty