Szczegóły ogłoszenia

NA/O/38/2021

"Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego składających się z: a. Wdrożenia Systemu monitoringu IT. b. Asysty technicznej IT z wykorzystaniem Systemu monitoringu IT. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,7 2021.03.22 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 1 Wzór oferty na usługę doc 26,5 2021.03.22 31
Zał. nr 2 Wykaz osób doc 37,5 2021.03.22 28
Zał. nr 3 Wykaz usług doc 36,0 2021.03.22 31
Zał. nr 4 Wzór umowy docx 51,0 2021.03.22 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń zmodyfikowane w dniu 23.03.2021 docx 41,2 2021.03.23 27
Powiadomienie o zmianach ogłoszenia docx 23,1 2021.03.23 29

Pobierz wszystkie dokumenty