Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-73/21

"remont mostu nad suchą fosą i schodów od strony wschodniej Pałacu w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-73/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 109,3 2021.03.19 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 77,2 2021.03.19 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
73 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.03.19 53
73 Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2021.03.19 44
73 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,5 2021.03.19 45
73 Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2021.03.19 43
73 Wzór umowy docx 81,2 2021.03.19 47
73 Wzór_formularza_oferty docx 28,7 2021.03.19 43
73 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,8 2021.03.19 42

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ doc 22,8 2021.03.22 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
73_ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 34,5 2021.03.24 44
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,6 2021.04.07 72
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2021.04.07 53
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 22,2 2021.03.24 54

Pobierz wszystkie dokumenty