Szczegóły ogłoszenia

NZ/04/D/P/AC/2021

"Dostawy : akcesoria do elektrochirurgii, laparoskopii i zamykania naczyń ujęte w 5 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 78,2 2021.03.18 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 800,8 2021.03.18 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,7 2021.03.18 15
Formularz asortymentowo - cenowy xls 1310,0 2021.03.18 27
Formularz ofertowy doc 43,6 2021.03.18 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,7 2021.03.18 13
Projekt umowy docx 50,8 2021.03.18 16
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 39,4 2021.03.18 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 488,9 2021.03.23 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 485,0 2021.03.26 13

Pobierz wszystkie dokumenty