Szczegóły ogłoszenia

NA/P/32/2021

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Rzeszowskiej przez okres 24 miesięcy."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 103,7 2021.03.17 155

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia pdf 39,7 2021.03.23 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 171,5 2021.03.17 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy - zał. 1A do oferty NOWY 26.03.2021 xls 52,5 2021.03.26 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 46,5 2021.03.17 32
Szczegółowy opis zamówienia doc 44,5 2021.03.17 30
Wykaz_dostaw_lub_usług doc 36,0 2021.03.17 28
Wzór oferty doc 52,5 2021.03.17 31
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 100,5 2021.03.17 31
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - zał. nr 5 doc 39,5 2021.03.17 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 26.03.2021 doc 20,3 2021.03.26 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 27,7 2021.03.23 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2021.04.08 8
Zmiana ogłoszenia 26.03.2021 pdf 39,7 2021.03.26 18

Pobierz wszystkie dokumenty