Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-78/21

"Remont ośrodka AGH w Łukęcinie woj. zachodniopomorskie - etap II - KC-zp.272-78/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 107,2 2021.03.17 81

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 34,5 2021.03.29 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,1 2021.03.17 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2021.03.17 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,2 2021.03.17 39
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 24,2 2021.03.17 40
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 40,5 2021.03.17 45
Wzór formularza oferty doc 61,0 2021.03.17 44
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2021.03.17 47
Wzór umowy docx 84,8 2021.03.17 43
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 39,5 2021.03.17 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 225,0 2021.04.14 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 21,2 2021.03.29 27
Powiadomienie o zmianach SWZ doc 229,0 2021.03.29 28

Pobierz wszystkie dokumenty