Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.3.2021

""Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiana Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4""

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Brak dokumentów do pobrania