Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-05/A/21

"Dostawa układu pomiarowego do badania odporności ekranowania pola elektromagnetycznego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 85,7 2021.03.16 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,7 2021.03.16 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,7 2021.03.16 30
Projekt umowy doc 80,0 2021.03.16 27
Wzór oferty zm. dn. 23.03.2021 doc 58,0 2021.03.16 31
Wzór protokołu odbioru docx 16,7 2021.03.16 25

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,1 2021.03.23 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,6 2021.03.30 17

Pobierz wszystkie dokumenty