Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-62/21

"odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z AGH - KC-zp.272-62/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 97,8 2021.03.15 67

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian pdf 34,6 2021.03.19 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 65,8 2021.03.15 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,0 2021.03.15 56
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,5 2021.03.15 53
Wzór umowy - usługi-docx docx 27,0 2021.03.15 47
Wzór_formularza_oferty docx 24,7 2021.03.15 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 23,8 2021.03.24 31
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,9 2021.03.19 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA pdf 150,2 2021.03.24 37
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2021.03.30 22
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2021.03.30 19
NOWY WZÓR formularza_oferty docx 25,3 2021.03.23 41
Ogłoszenie zmian 2 pdf 37,2 2021.03.23 43
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,3 2021.03.19 45
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-2 docx 23,2 2021.03.23 37
Wyjaśnienie treści SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH docx 144,4 2021.03.23 43

Pobierz wszystkie dokumenty