Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-24/21

"Usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z zakresu: "Kurs Frontend podstawy " w ramach projektu POWR.03.05.00.00-Z307/17 - Kc-zp.272-24/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu Kc-zp.272-24 21 docx 57,2 2021.03.12 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 100,9 2021.03.12 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 257,2 2021.03.12 41
Wzór formularza oferty docx 261,6 2021.03.12 41
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia docx 59,8 2021.03.12 37
Wzór umowy - usługi doc 144,0 2021.03.12 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 55,6 2021.03.25 23
Informacja z otwarcia ofert doc 55,9 2021.03.25 20

Pobierz wszystkie dokumenty