Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-22/21

"Usługa składu, łamania i druku Biuletynu AGH - Magazynu Infomacyjnego AGH - 13 wydań 2021/2022 - Kc-zp.272-22/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu Kc-zp.272-22 21 docx 24,5 2021.03.12 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 68,9 2021.03.12 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity eurpoejski dokument zamówienia docx 67,7 2021.03.12 40
Wykaz zrealizowanych usług doc 33,5 2021.03.12 46
Wzór formularza oferty docx 27,2 2021.03.12 40
Wzór umowy - usługi doc 90,5 2021.03.12 47
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 26,4 2021.03.12 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ doc 139,2 2021.03.25 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie nr 2 treści SWZ doc 22,1 2021.04.06 11
Wyjaśnienie treści SWZ doc 140,8 2021.03.25 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2021.04.14 4
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2021.04.14 4
JEDZ-espd Kc-zp.272-22 21 xml 132,4 2021.03.12 42
Nowy zalacznik 5 zip 56482,3 2021.03.25 33
zalacznik nr 5 zip 11926,8 2021.03.12 47

Pobierz wszystkie dokumenty