Szczegóły ogłoszenia

FER.271.3.2021

"Udzielenie Gminie Szerzyny kredytu długoterminowego w 2021 r. "

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 92,8 2021.03.11 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,1 2021.03.11 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2021.03.11 29
Formularz ofertowy doc 42,5 2021.03.11 31
harmonogram spłaty xlsx 11,4 2021.03.11 30
Istotne warunki umowy doc 34,5 2021.03.11 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2021.03.11 32
Rb 27s pdf 752,9 2021.03.11 29
Rb 28s pdf 1170,4 2021.03.11 30
Rb N pdf 264,6 2021.03.11 30
Rb NDS pdf 160,3 2021.03.11 31
Rb Z pdf 105,2 2021.03.11 30
Uchwała RG w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. pdf 663,1 2021.03.11 32
Uchwała RG w sprawie wieloletnia prognoza finansowa pdf 1100,5 2021.03.11 29
Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu pdf 539,6 2021.03.11 28
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu pdf 670,5 2021.03.11 31
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidlowości planowanej kwotydługu w Gminie pdf 678,3 2021.03.11 30
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu pdf 873,0 2021.03.11 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 18,3 2021.03.16 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 39,1 2021.03.16 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,5 2021.03.26 8
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2021.03.26 8
ogłoszenie o zamówieniu - zmiana 1 pdf 34,2 2021.03.16 25

Pobierz wszystkie dokumenty