Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/05/02/01/2021

"Zakup i sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 121,2 2021.03.05 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 187,5 2021.03.05 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2021.03.05 41
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 252,5 2021.03.05 44
Klauzula informacyjna doc 71,5 2021.03.05 43
Projektowane postanowienia umowy docx 62,2 2021.03.05 47
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 98,0 2021.03.05 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 124,0 2021.03.31 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 41,0 2021.04.07 8

Pobierz wszystkie dokumenty