Szczegóły ogłoszenia

NA/P/27/2021

"Remont sali wykładowej K6 w budynku K Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP pdf 101,9 2021.03.04 159

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 194,0 2021.03.04 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - doc 47,0 2021.03.04 57
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 2328,4 2021.03.04 114
Wykaz osób - zał. nr 5 doc 35,5 2021.03.04 53
Wykaz robót budowlanych - zał. nr 4 doc 42,0 2021.03.04 64
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2021.03.04 61
Wzór umowy na roboty budowlane zip 11985,4 2021.03.04 50
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - zał. nr 6 doc 39,5 2021.03.04 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2021.03.19 57

Pobierz wszystkie dokumenty