Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-07/21

"Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu hospitalizowanych w obiektach położonych przy ul Wrzoska oraz Szpitala Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18, 60-235 Poznań wraz odbiór odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08."

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 632,5 2021.03.03 79

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 72,4 2021.03.25 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja dotycząca wizji lokalnej PDF 22,5 2021.03.11 45
odwołanie PDF 288,4 2021.03.16 55
SWZ pdf 691,6 2021.03.03 85
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz oferty doc 91,5 2021.03.03 65
Załącznik nr 10 do SWZ -wzór - wykaz osób doc 39,0 2021.03.03 51
Załącznik Nr 11 do SWZ- wykaz pojazdów docx 24,8 2021.03.03 45
Załącznik nr 12 do SWZ - Umowa powierzenia danych osobowych pdf 206,0 2021.03.03 47
Załącznik nr 13 do SWZ -PJŻ-02 pdf 292,7 2021.03.03 59
Załącznik nr 14 do SWZ -PJŻ-03 pdf 297,0 2021.03.03 50
Załącznik nr 15 do SWZ - Protokół_reklamacyjny pdf 84,1 2021.03.03 48
Załącznik nr 16 do SWZ- ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PROJEKTU TECHNOLOGII GASTRON pdf 238,5 2021.03.03 67
Załącznik nr 17 do SWZ - Dokumentacja kuchnia zip 19513,7 2021.03.03 67
Załącznik nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - przygotowanie i dostaw pdf 307,9 2021.03.03 91
Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz i charakterystyka diet pdf 593,6 2021.03.03 57
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy docx 28,7 2021.03.03 47
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustaw doc 32,0 2021.03.03 52
Załącznik nr 6 do SWZ-Projektowanie postanowienia umowy pdf 1231,5 2021.03.03 52
Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa użyczenia pdf 459,3 2021.03.03 70
Załącznik nr 8 do SWZ - Umowa najmu pdf 445,0 2021.03.03 55
Załącznik nr 9 do SWZ - wzór - wykaz usług doc 32,5 2021.03.03 48
Załącznika nr 2b do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia - odbiór odpadów kuchenny pdf 110,1 2021.03.03 51
zawiadomienie o pzedłużeniu składania ofewrt oraz o zmianie swz PDF 634,3 2021.03.25 25
zawiadomienie o złożenie odwołania PDF 343,6 2021.03.16 42
zmodyfikowane_swz PDF 3439,0 2021.03.25 29

Pobierz wszystkie dokumenty